Tag: Tattapani Makarsankranti fair

Tattapani Makarsankranti Fair now a district level fair

0
Tattapani/Mandi: Chief Minister Jai Ram Thakur declared the Maha Makarsankranti fair, Tattapani as district level festival. The Chief Minister, while addressing a public meeting...