Tag: , , ,

National Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-2018

Himachal’s 2 schools selected for National Swachh Vidyalaya Puraskar, 32 listed for state-level award

Thirty-two schools of the state will be awarded State Level Swachh Vidyalaya Puraskar 2017-18, informed Education Minister Suresh Bhardwaj...