Tag: Himalayan Sahtya Sanskriti Avam Paryavaran Munc

Ramesh Chander Sharma and Dr. OC Handa honour with lifetime achievement...

0
Shimla: Himalayan Sahtya Sanskriti Avam Paryavaran Munch honoured octogenarian writers Ramesh Chander Sharma (88 yrs.) and Dr. OC Handa (81 yrs.) with life time...