Tag: Captain AJ Singh

Himachal Gaurav Award for folk singer Karnail Rana

0
Padma Shri Nekram Sharma, Captain AJ Singh to get Prerna Srotar Award The Himachal Gaurav Award will be presented to four individuals, including Karnail Rana,...